UA-112986120-1
0932.732.787

Chương trình Team building và Tiệc Tất niên Đại Phát Tín 2016

Chương trình Team building & Tiệc Tất niên cho toàn thể CB-CNV trong Công ty tại Sonata Resort.

  

Ngày 14 – 15/01/2017 vừa qua, Công ty TNHH Đại Phát Tín đã tổ chức Chương trình Team building & Tiệc Tất niên cho toàn thể CB-CNV trong Công ty tại Sonata Resort Phan Thiết.

 

Với khẩu hiệu “ Đại Phát Tín - Thách thức mọi giới hạn ”.